OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name Two tone strap flat shoes
   Price $173.60
   Overview

   color

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [Required] Please select options.

   Heel height

   [Required] Please select options.

   Width of feet

   [Required] Please select options.

   논슬립 밑창옵션 [제작 시에만 추가가능하며 수령후 추가수선 불가]

   Customized items will take at least 2-3 weeks

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   Two tone strap flat shoes up down 173.6 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    귀여운 느낌의 투톤 스트랩 플랫슈즈를 소개합니다.
   부드러운 양가죽으로 만들어 착용감이 편하고 가죽이 야들야들 부드러워요.
   가죽이 부드럽다고 흐물거리는게 아니라, 안감을 양가죽으로 덧대어주어 탄탄합니다.
   앞코부분은 블랙컬러로 포인트를 주었고, 앞코를 둥글게 해주어 귀엽고 발이 작아보인답니다.

   얇은 스트랩이 발목을 얇아보이는 효과를 주어 스커트나 팬츠에 신어주시면 귀엽고 예뻐요.
   굽은 1.5센티정도로 편한 플랫슈즈 굽높이에요.
   여기저기 무난하게 잘 어울릴 디자인의 슈즈로 강력 추천합니다.   [사이즈]
   220-260

   [발볼]
   (235기준)약8cm

   [굽]
   1.5cm

   [소재]
   겉감:램(양가죽) / 안감:키드램(양가죽)


   [구매 전 체크사항]
    *천연가죽으로 차수에 따라 컬러가 약간 달라질 수 있으며, 부자재가 변동될 수 있습니다.
   *수제화 제작 과정에서 흔히 발생할 수 있는 경미한 본드자국이나 원단 스크래치, 오염등은 불량사유로 간주되지 않으므로 신중구매 부탁드립니다.
   *물과 오염등에 취약하므로 주의해서 착용해 주시고, 반드시 가죽 전문점에서 수선 및 세탁하실것을 권장드립니다.
   *개인의 모니터사양 및 빛과 결에 따라 컬러감이 달라 보일 수 있습니다.

    

    [스크래치와 외부 자국에 취약하여 새제품 일지라도 미세한 데미지가 있을 수 있습니다.]
   [가죽 이염, 벗겨짐의 우려가 있으니 주의해서 착용 부탁드리며, 착화후에는 마른 헝겊으로 닦은후 서늘한 곳에서 보관해주세요.]
   [같은 원단이라도 컬러마다 염료 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈 차이는 조금 있을 수 있습니다.]   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show