OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [RGWCT04BK] Bruni wool long coat
   Price $318.40
   Overview This is a cozy turtleneck knit that is blended with super fine wool and cashmere for good warmth.
   It is a good item to create lightly in two colors, gray and purple, that look warm with the unbalanced line of the neck as a point.
   [Please note that knit hair, clumps, and miscellaneous yarn are natural phenomena due to the nature of the material, and this is a normal product.]
   [It is recommended to wear it after dry cleaning. You can keep it for a longer period if you hang it for 1-2 days after wearing it, then take a break and wear it again.]
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   컬러

   [Required] Please select options.

   사이즈

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [RGWCT04BK] Bruni wool long coat up down 318.4 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   기본에 충실해 클래식한 멋이 흐르는 울 코트를 소개합니다.
   매년 입어도 질리지 않는 기본 롱 코트로 클래식하면서 여유있는 핏이 멋스럽답니다.
    기존 나오던 슬림하고 타이트한 디자인이 아닌 체형을 커버하고 편안하고 멋스러운 실루엣의 코트를 선보입니다.
   울 100%로의 부드러운 터치감과 고급스러움을 더해주는 원단을 사용하여 제작 되었습니다.
   부드러운 실크심지를 합포처리 하여 딱딱하지 않지만 실루엣의 변형은 없어도록 섬세하게 작업 하였습니다.
   네크라인과 앞중심,절개 모두 고급 실크사를 사용하여 스티치를 넣어주어 자칫 심심할 수 있는 디자인에 포인트를 가미해주었습니다
   몸통실루엣과 소매통 모두 여유있는 실루엣으로 편안한 착용감을 줍니다.
   단추는 고가의 소뿔 단추를 사용하여 제작 하였으며,
   밑단추, 안감 배색, 해리 작업 모두 브랜드 공장에서 꼼꼼하게 완성도 있게 작업 되었습니다.
   여유있는 어깨라인과 툭 떨어지는 간결한 핏과 롱한 기장감에서 오는 고급스러움과 클래식함이 제대로 표현된 코트로,
   어떤 스타일이든 잘 어울리고, 퀄리티가 좋아 관리만 잘해주시면 오래도록 착용하실 수 있는 코트로 적극 추천합니다.
   국내 브랜드 공장 공정으로 꼼꼼하게 퀄리티 있는 작업으로 완성된 레티첼라 제작상품입니다.
   [사이즈]

   FREE 사이즈

   (44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.)


     총장: 119cm / 어깨: 44cm / 가슴: 52cm / 밑단: 54cm / 소매길이: 63cm / 암홀: 24cm / 소매통: 18cm / 소맷단: 15cm


   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : Free

   [소재]


   겉감: 울100%
   안감: 폴리100%

       [구매 전 체크사항]

    * 올뜯김&필링현상에 주의해 주세요!
   * 같은 원단이라도 컬러마다 염료의 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈차이는 조금 있을 수 있습니다.
   * 배송시 생긴 구김 또는 실밥 미정리 및 바느질선 대칭차이, 상품 제작과정에서 발생되는 초크자국, 다림질 자국등으로 인한 부분은 불량사유가 될수 없습니다.
   * 레티첼라 제작상품은 당일 오후 3시 이전, 단독주문건 및 결제완료의 주문건을 당일출고 해드립니다.

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show