OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [RFSOP19BK]Spaghetti strap dress
   Price $119.20
   Overview

   colour

   수량 수량증가수량감소

   RELATED PRODUCTS

   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Buy together To purchase, please select the item.

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [RFSOP19BK]Spaghetti strap dress up down 119.2 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   바디라인의 곡선을 살려 디자인한 드레스입니다
   폴리 스판 혼방 원단으로 착용감이 편하고 흐트러짐 없이 탄탄하게 바디라인을 잡아줄 수 있도록 전체 심지를 부착 하여 제작하였습니다
   오돌도돌한 조직감이 특성인 폴리 크레이프 원단을 사용 하여 몸에 달라붙지않고 시원하게 착용하실수 있습니다
   특별한 날 단독으로 또는 자켓과 함께 코디하기에도 좋은 드레스로 적극 추천드립니다.   [사이즈]


   S,M사이즈

     S 총장: 105cm(어깨끈제외) / 가슴: 39cm /허리 34cm / 힙 44cm / 밑단: 45cm / 슬릿: 38cm

     M 총장: 105cm(어깨끈제외) / 가슴: 39cm /허리 34cm / 힙 44cm / 밑단: 45cm / 슬릿: 38cm

   (44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다.)

   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : S
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)
   
   

   [소재]


   혼용율: 겉감- 폴리97% 폴리우레탄3% / 안감- 폴리100%

    

   [구매 전 체크사항]


   1. 올뜯김&필링현상에 주의해 주세요!


   2. 같은 원단이라도 컬러마다 염료의 농도의 차이가 있어 염색과정에서

   두께나 터치감, 사이즈차이는 조금 있을 수 있습니다.


   3. 배송시 생긴 구김 또는 실밥 미정리 및 바느질선 대칭차이, 상품 제작과정에서

   발생되는 초크자국, 다림질 자국등으로 인한 부분은 불량사유가 될수 없습니다.


   4. 레티첼라 제작상품은 당일 오후 3시 이전, 단독주문건 및 결제완료의 주문건을 당일출고 해드립니다.   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    S 총장: 105cm(어깨끈제외) / 가슴: 39cm /허리 34cm / 힙 44cm / 밑단: 45cm / 슬릿: 38cm

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show

   Related Products

   • 8mm swarovski pearl earring

    $16.92