OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [RFSKT02PK] Soft linen nagrang knit
   Price $45.38
   Overview

   colour

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [RFSKT02PK] Soft linen nagrang knit up down 45.38 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   ※※※소재특성상 물세탁시 수축우려가 있습니다. 반드시 전문 세탁소에서 세탁 혹은 중성세제를 사용한 단독 손세탁 부탁드립니다※※

   매해 사랑받았던 소프트 나그랑 니트가 린넨 소재로 한여름까지 입으실 수 있게 업그레이드 되었습니다.
   터치감은 지난 시즌들과 비슷해도 린넨 혼방 원사를 사용하여 더욱 시원한 착용감을 느끼실 수 있습니다.
   프리사이즈로 44~66까지 편안하게 착용가능하며,
   루즈한 핏에 하늘거리듯 여유있는 품으로 어느때나 편안하게 입기좋아 더욱 인기있는 제품입니다.

   어떤하의와도 매치하기 좋은 제품으로 팬츠, 스커트, 쇼츠 모두 코디하기 좋으며
   하의 연출에 따라 다양한 룩을 연출해주는소장가치 100%의 데일리니트로 적극 추천드립니다!
   FREE 사이즈
   (44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.)

   총장: 64cm / 어깨: 56cm / 가슴: 60cm / 소매길이: 28cm / 소매통: 13cm / 소맷단: 9cm


   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : Free
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)
   [소재]

   레이온60% 아크릴35% 린넨5%
   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    
   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show