OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [RDWPT01BK] Retive crop Jean
   Price $58.38
   Overview

   colour

   수량 수량증가수량감소

   RELATED PRODUCTS

   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Buy together To purchase, please select the item.

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [RDWPT01BK] Retive crop Jean up down 58.38 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   많은 사랑 받았던 [Retive 라인] 크롭진으로 이번 시즌 또한 [L사이즈]까지 준비하여 선보입니다.
   밑위의 폭을 높게 잡아 착용했을때 복부와 허리라인이 안정적이며 코튼 소재에 약간의 신축성을 더한 소재감으로 활동성이 편안하도록 제작했습니다.
   허리와 힙라인은 적당히 핏되며, 허벅지 라인부터 밑단까지는 스트레이트로 여유있게 떨어지는 라인으로
   정사이즈로 스탠다드핏을 연출해 주셔도 좋고 한사이즈 업해서 세미 와이드핏으로 약간 루즈하게 연출하셔도 좋은 제품입니다.


   [※같은 원단이라도 컬러마다 염료의 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈 차이가 있을 수 있습니다.]


   [함께 착용하는 의류, 슈즈, 악세서리 등에 이염이 발생할 수 있으므로 드라이크리닝후 착용하실것을 권해드립니다.]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]


   지난 시즌과 비교시 총장이 약간 길어졌으며, 블랙컬러의 경우 소재와 워싱 차이로 블루 컬러보다 전체적인 사이즈가 약간 작습니다.


   사이즈표 확인후 구매부탁드립니다.    REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show

   Related Products

   • 8mm swarovski pearl earring

    $16.92