OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [RDSSK04BK] Borny Lace skirt
   Price $71.20
   Overview

   colour

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Buy together To purchase, please select the item.

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [RDSSK04BK] Borny Lace skirt up down 71.2 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   심플하고 모던한 디자인의 H-line 스커트에 밑단 레이스 디테일을 넣어 포인트를 살려준 제품으로

   [L사이즈]까지 준비하여 선택의 폭을 넓혔습니다
   전면심지 부착하여 변형이 덜하도록 했으며 허릿단이 있는 디자인으로 허리 라인을 잘록하게 잡아주고 힙라인이 핏되며,
   힙선 밑으로 깔끔하게 떨어지며 안감이 말려들어가지 않도록 겉감과 안감을 잡아주는 실루프 작업으로 세심하게 제작된 제품입니다.
   시그니쳐 스커트보다는 밑단이 약간 넓은편으로 착용감이 편하도록 제작되었습니다.
   [사이즈]

   S, M 사이즈
   S 총장: 74cm(레이스포함) / 허리: 30cm /힙: 43cm / 밑단: 41cm / 슬릿:23cm(레이스포함)

   M 총장: 75cm(레이스포함) / 허리: 32cm /힙: 45cm / 밑단: 43cm / 슬릿:26cm(레이스포함)

   L 총장: 76cm(레이스포함) / 허리: 34cm /힙: 48cm / 밑단: 45cm / 슬릿:26cm(레이스포함)


   (44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다.)

   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : S
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)   [소재]

   혼용율: 겉감- 폴리68% 레이온29% 폴리우레탄 3% / 안감 :폴리 95% 폴리우레탄 5%   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.

    

    

    

    

   1. 올뜯김&필링현상에 주의해 주세요!


   2. 같은 원단이라도 컬러마다 염료의 농도의 차이가 있어 염색과정에서

   두께나 터치감, 사이즈차이는 조금 있을 수 있습니다.


   3. 배송시 생긴 구김 또는 실밥 미정리 및 바느질선 대칭차이, 상품 제작과정에서

   발생되는 초크자국, 다림질 자국등으로 인한 부분은 불량사유가 될수 없습니다.


   4. 레티첼라 제작상품은 당일 오후 3시 이전, 단독주문건 및 결제완료의 주문건을 당일출고 해드립니다.
   [착용시 손톱, 악세서리, 가방등에 의한 올뜯김 & 필링현상(보풀)에 주의해 주세요]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    


   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show

   Related Products

   • [RCWTS06BK] Retive wool high neck T

    $25.60