OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [RCSAC02] Rose clutch
   Price $176.15
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [RCSAC02] Rose clutch up down 176.15 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   이태리산 가죽으로 제작된 직사각형 클러치백으로 딥한 퍼플 컬러로 빛에 따라 청색톤이 살짝 돌아 푸른끼가 느껴지기도 하는 매력적인 컬러로 제작되었습니다.
   소가죽 위에 악어패턴을 압인하여 제작된 스타일로, 패턴이 없는 가죽들 보다 엘레강스한 느낌을 주고
   클러치 안쪽으로 부드러운 스웨이드 소재를 사용하였습니다.
   스트랩 탈부착이 가능하여 클러치백, 숄더백 두가지 스타일로 활용이 가능한 디자인이며
   폭이 좁은 편이지만 가로 길이가 긴편으로 간단한 소지품을 수납하기에 좋습니다.
   심플한 디자인이지만 컬러감만으로 소장가치가 충분한 클러치백으로 추천드립니다.


   [카드지갑은 별도구매(품절)로 SET가 아닌 각각 개별 구매 제품입니다.]


   [가죽의 자연스러운 결을 살려 제작된 클러치로 미세한 스크래치나, 주름, 파임등은 정상인점 참고부탁드립니다.]

   
   

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    


    

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show