OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name Rachel chelsea boots
   Price $196.62
   Overview

   colour

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   사이즈

   [Required] Please select options.

   발볼넓힘

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   Rachel chelsea boots up down 196.62 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   고급스러운 결과 광택감을 가지고 있는 첼시부츠를 소개해드려요
   앞코로 갈수록 좁아지는 둥글려진 스퀘어형 스타일의 라스트입니다.
   세련되면서도 중성적인 무드가 느껴져요
   첼시부츠 특유의 둔탁한 느낌을 페미닌한 실루엣으로 변형하여 중화시킨 디자인입니다
   컬러는 선명한 발색의 블랙 한가지 컬러이며, 3cm 고정굽입니다.
   정사이즈 기준의 부츠이며, 모델은 평소 사이즈 그대로 230mm 정사이즈를 착용했습니다
   두꺼운 양말과 함께 착장하실경우 반사이즈에서 한사이즈 업 하셔서 여유있게 착용하셔도 좋아요.
   이는 개인의 발모양에 따라 달라지는 부분이기에 충분한 상담후 신중한 구매를 부탁드려요.
   양 옆에 밴딩 디테일을 더해주어 별도의 오픈 클로징 없이 편안하게 착화 가능합니다
   발목위로 안정감있게 올라오는 기장감의 앵클부츠이며
   삭스앵클부츠처럼 발목이 타이트 하지 않고 착화시 약간의 여유가 느껴집니다
   청바지와 함께 캐주얼하게 착용하시거나 면바지나 슬렉스에 매치시
   앞코부분만 보여지기 때문에 비지니스 캐주얼룩으로 활용 가능한 미니멀한 디자인입니다
   신을수록 발에 맞춰져 편안하게 길들여지는 수제화 제품으로 착장의 완성도를 높여보세요.   소재 특성상 물과 오염등에 취약하며 미세한 이염, 오염, 스크래치가 있을 수 있습니다.

   맨살 밝은 컬러의 양말, 스타킹, 의류 등에 가죽이 닿는 부분에 이염 될 수 있기에 착용시 주의부탁드립니다. ]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show