OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name Basic 30denier stocking_BK
   Price $8.46
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [Required] Please select options.

   size

   [Required] Please select options.

   배송기간

   [Required] Please select options.

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   Basic 30denier stocking_BK up down 8.46 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   몇년째 꾸준히 착용 및 판매하고 있으며 재구매로 이어지는 상품으로 그만큼 만족도가 높은 스테디셀러 아이템 베이직 착압팬티스타킹입니다.
   이 스타킹의 장점은 쫀쫀한 착용감으로 몸매 보완 효과가 뛰어나요.
   또한 입체적인 패턴으로 디자인되어
   발목과 종아리 허벅지 힙 등 굴곡이 있는 부분을 남는부분 없이 잘 잡아주며 조여줍니다!
   누드(품절), 커피, 블랙 3가지 컬러로 선택 가능하며, 모델은 블랙 컬러를 착용했습니다
   발가락 끝부분은 한겹더 덧댄듯 데니아수를 달리하여 격식있는 자리에서도
   발가락의 노출이 최소화 되도록 디자인 되었습니다!
   안쪽의 살이 약간 비치는 30데니아 팬티스타킹으로 모든 오피스룩에 매칭이 쉽습니다.
   모델과 MD 모두 추천드리는 상품으로 착용해 보시면 힘없이 흘러내리는 흐물흐물한 스타킹과 다른점이 확연히 느껴지실꺼에요!
   격식있는 착장에 빠질 수 없는 필수 아이템으로 추천드립니다 !


   
   

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show