OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [자체제작] Cooing earring_ST
   Price $22.31
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [자체제작] Cooing earring_ST up down 22.31 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   베이직 하지만 매력적인 포인트가 되는 쿠잉이어링을 소개해드려요^^

   컬러는 퍼플,화이트,라임,올리브,그린,스모키토파즈 여섯가지로 구성되었어요.

   컬러별로 다양한 매력이 있어 모두 소장하고 싶은 아이템이랍니다.
   사이즈는 가로 6mm, 세로 4mm의 직사각형모양으로 되었어요.

   소재는 실버 92.5에 골드 도금이며,

   메인 부자재는 고급 지르코니아 큐빅이랍니다.

   지르코니아 큐빅을 바케트컷팅하여 제작되었어요.

   흔한 세팅이 아닌 바게트큐빅으로 기본 원형큐빅보다 세련된 매력이 있답니다.

   화이트와 퍼플은 화이트골드 도금을

   라임과 올리브는 로즈골드 도금,

   그린과 스모키토파즈는 골드 도금이 되었어요.

   흔하지 않은 직사각형 이어링에 부담스럽지 않은 사이즈로
   다양한 룩에 함께하기 좋은 데일리아이템이에요.
   컬러마다 느낌이 달라 컬러별로 소장하여도 좋을 이어링이랍니다.
   제품은 레티첼라의 로고가 새겨진 고급 쥬얼리케이스에 포장되어 발송되어집니다.
   부담없이 가볍게 포인트를 주고 싶을때 적극 추천해드려요!


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    


    

    

    

    

    

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show