OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [자체제작] Circle shoes clip(Antique sliver) 4set
   Price $31.52
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [자체제작] Circle shoes clip(Antique sliver) 4set up down 31.52 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

   CIRCLE SHOES CLIP (Antique sliver)

    

    

    

    

   COLOR

   앤틱실버

    

    

    

    

    

   SIZE

   가로 약2cm, 세로 약2cm

   (사이즈는 기재된 사이즈와 미세한 차이가 날 수 있는 점 참고 부탁드립니다.)

    

    

    

    

    

   ABOUT ME

   블라스+ 14k 앤틱실버도금

   지르코니아큐빅

    

    

    

    

     

   ※ 오른쪽, 왼쪽 한쌍씩 4가지 디자인이 모두 한 세트 상품입니다. 

    

   ※ 제작과정에서 미세하게 스크레치가 있을수 있습니다.

   이점은 불량이 아니며 반품사유가 될수 없습니다. 신중한 구매 부탁드립니다.

       동글동글한 모디프의 미니멀하면서 고급스러운 슈즈 클립을 소개해 드려요^^

    

   컬러는 골드 1가지 컬러로 준비했어요.

    

   소재는 블라스에 14k앤틱실버로 도금을 해주었으며

   여름에 아무래도 자주 사용하게될 아이템이라

   물에 묻어도 색상변화가 없도록 코팅처리를 해주어 부담없이 착용하실수 있어요.

    

   4가지의 다양한 무늬가 한세트로 이루워진 디자인이예요.

    

   클립형식으로 되어있어서 탈부착이 가능하므로

   똑같은 슈즈라도 스타일링에따라 분위기를 다르게 연출해주기 좋아요

    

   한개씩 기분에 따라 연출해주셔도 좋고

   위에 사진처럼 4가지 모두 함께 연출해주셔도 색다를 분위기로 멋스러워요.

   적극 추천드려요!    

    

    

    

    

    *레티첼라 제작상품은 당일 오후 3시 이전, 단독주문건 및 결제완료의 주문건을 당일출고해드립니다 :)

    

    

    

    

    

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show