OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   Basic Information
   Product Name [자체제작] Camille earring_rose gold
   Price $18.46
   수량 수량증가수량감소

   RELATED PRODUCTS

   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   size

   QTY
   증가 감소
   Select item with details above

   (Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 1 or less)

   SIZE GUIDE

   Select quantity.

   Product will be automatically added below when you select an option.

   Product List
   Name Quantity Price
   [자체제작] Camille earring_rose gold up down 18.46 (  0)
   TOTAL 0 (0 item)

   Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

   Model & Detail info

    

    

    

    

    

   여리한 여성미와 유니크한 매력이 돋보이는 까미유 이어링2를 소개해 드려요^^
   √컬러는 로즈골드 컬러로 4계절 부담없이 스타일링 하기 좋은 고급스런 컬러예요.
   √사이즈는 2단, 4단 버젼으로 두가지 스타일로 준비했어요.
   드롭이어링 스타일로 (모델착용컷으로 길이감을 확인해주세요)
   찰랑찰랑 여성스럽고 이쁘며
   무게감이 거의 느껴지지않아 부담없이 착용하기 좋아요.
   √소재는 Brass소재에 14k 로즈골드도금을 입혀 매우 고급스럽고 퀄리티가 좋아요.
   귀침은 925실버로 제작되어 내구성이 좋으며 일반 실버제품에 비하여 변색 우려가 적습니다.
   체인하나하나에 컷팅 디테일을 주어 움직임이나 빛을 받을때마다 반짝임이 있어
   훨씬 우아하고 여성스럽습니다.
   먼저 선보여 드린 까미유 네크리스랑 세트느낌으로 착용해 주셔도 너무 이쁘며
   단품으로도 충분히 포인트 주기 좋은 이어링으로 적극 추천드립니다!


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    소재: Brass + 14k로즈골드 도금 / 귀침-925실버

    

   REVIEW

   LIST WRITE

   There are no posts to show